Felhasználási felételek
Hatályos: 2019. novemberétől
Az alábbi Felhasználási feltételek a scooterinfo.hu(rollerinfo.hu) weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására vonatkozó feltételeket
tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal használatával elfogad.
A Weboldalt Molnár Tibor (székhely: 2051 Biatorbágy, Tulipán u.2., továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti, és a Weboldal az
Üzemeltető tulajdonát képezi. A Weboldal felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás
kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető az Üzemeltető felé az alábbi elérhetőségen: info@moltib.hu

 1. Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések
  A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona, és mint ilyen, a szellemi alkotásokat
  megillető jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Weboldalon közzétett tartalom (szöveges és
  grafikai megjelölések, beépített képi és látványelemek, termékcsomag elnevezések, fotók, stb.) felhasználása
  vonatkozásában, a Weboldal tartalmának, illetve annak valamely részének felhasználása kizárólag az Üzemeltető
  előzetes, kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges.
  A látogató a lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából –
  számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további
  felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba
  hozatalára.
  A Weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag az Üzemeltető írásbeli engedélyével és a Weboldalra való hivatkozással
  lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalra való hivatkozást
  minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a
  másodközléshez adott engedélyét visszavonja közlés előtt, közben vagy után.
  Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a
  jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.
 2. Adatvédelem
  A Weboldal bizonyos részeihez és funkcióihoz csak regisztrálás után, az oldalra belépve lehetséges hozzáférni. Ennek az
  intézkedésnek a célja az oldal „szakmaiságának” megőrzése, illetve a felhasználókkal való kommunikáció elősegítése.
  Üzemeltető tiszteletben tartja weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, az ezzel
  kapcsolatosan kialakított álláspontját és a törvényi megfelelést az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.
 3. Felelőségi kérdések
  Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt a Weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a Weboldal eléréséből
  és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.
  Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg
  tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső
  elérhetőségi helyére történő utalással. Az Üzemeltető a Külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek
  hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli, vagy módosítja a Külső
  tartalomra történő hivatkozást.
  A weboldalon bemutatott technikák és megoldások kivitelezése, kipróbálása esetén kifejezetten kizárunk minden
  felelősséget, azok példaként szolgálnak, megvalósításuk kizárólag a felhasználó felelősségére történhetnek.
 4. Egyéb rendelkezések
  A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, mely változásokat felhasználó az
  oldal látogatásával (ráutaló magatartás) elfogad.